Nieuws

Een stukje verder

Sinds begin juni is Hessel in het revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht.
Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, ergo therapeuten, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten en technische ondersteuning vormen samen een team om daar patiënten zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Bij Hessel is dat de bewegingen die hij met de armen kan maken en de polsen om te zetten in activiteiten die hem in het dagelijks leveren kunnen helpen.

Speciale steuntjes die om de hand worden geklemd (hij kan die niet zelf aanbrengen), helpen hem om een computer te bedienen of een telefoon. Dat betekend contact met vrienden, je mail kunnen lezen en misschien ook weer werken. Ergotherapie is hier de basis voor.

In de toekomst, we praten dan over het najaar, gaat men bekijken of er mogelijkheden zijn om operatief zenuwbanen te verleggen. Dit is een traject van minimaal een jaar. Als dat jaar om is en de verlegde zenuwen zijn goed ingegroeid, dan wordt bekeken of er ook enkele spieren verlegd kunnen worden naar een gebied wat nog redelijk meedoet in de armen. Ook dit is weer een lang traject van een jaar of langer. Na twee of drie jaar zou er dan een mogelijkheid zijn dat hij een duim aan de ene hand kan bewegen en misschien een vinger aan de andere hand. Dit lijkt niets, maar dat ene procentje extra beweging kan wel het verschil maken tussen zelf iets te eten van een bord kunnen pakken of meer werk op de computer kunnen verrichten.